NAZWA: Dwuchromian Sodu / Sodium Dichromate

WZÓR CHEMICZNY: Na2Cr2O7

NUMER CAS: 10588-01-9

Opis

Zastosowanie w przemyśle chemicznym do produkcji pigmentów nieorganicznych, katalizatory