Sklep

WYPALACZ SADZY SP NITROLEN 40X10G
31 stycznia 2018
WYPALACZ SADZY SP NITROLEN 10X10G
31 stycznia 2018
Show all

WYPALACZ SADZY SP NITROLEN 80X5G

22.99


Kategoria: .
Opis

WYPALACZ SADZY SP NITROLEN 80 x 5 g

Informacje o produkcie:

opakowanie 80 saszetek x 5 gram,
idealny preparat do piecy zmienno cieplnych,
nie zawiera metali ciężkich,
czyści powierzchnie grzejne,
likwiduje osad spalinowy ,
zapobiega ponownemu powstawaniu osadu,
zmniejsza przyczepność sadzy,
zmniejsza przyczepność pyłu we wszystkich przewodach dymnych,
zwiększa sprawność kotła,
oszczędność na paliwie 8%,
zabezpiecza powierzchnie grzejne przed korozją,
to mieszanina soli alkaicznych wraz z dodatkami palnymi,
jest nietoksycznym pyłem przemysłowym,
nie posiada właściwości ani substancji wybuchowych.
IMG_3305.JPG
charakterystyka:
jest mieszaniną soli alkaicznych wraz z dodatkami palnymi,
jest nietoksycznym pyłem przemysłowym,
nie jest materiałem wybuchowym ani substancją o właściwościach wybuchowych.
korzyści w skórcie:
czyszczenie powierzchni grzejnych – likwidacja osadu spalinowego, zapobieganie ponownemu powstawaniu spalin,
zwiększenie sprawności kotła – poprzez efektywniejszą wymianę ciepła bez potrzeby dodatkowego oczyszczania,
oszczędność na paliwie do 8%,
zmniejszenie przyczepności sadzy i pyłu we wszystkich przewodach dymnych – do wylotu włącznie,
zabezpieczenie powierzchni grzejnych przed korozją,
preparat WYPALACZ SADZY – SP NITROLEN posiada:
pozytywną opinie wpływu na środowisko,
pozytywną opinie o działaniu antykorozyjnym wydaną przez Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej,
Certyfikat Klasyfikacyjny IPO, Orzeczenie Ministerstwa Gospodarki,
Atest Higieniczny nr HK/W/0880/01/2013
pozytywną opinię Instytutu Medycyny Pracy, wpis do rejestru IMP Rej/593/99
przechowywanie i zalecenia BHP:
przechowywać w orginalnym opakowaniu z dala od środków spożywczych i otwartych źródeł ognia,
przechowywać w temperaturze do 60*C,
w przypadku uszkodzonej saszetki lub rozsypanego preparatu, resztki zawinąć w papier i wrzucić w żar,
w przypadku pożaru należy gasić dużą ilością wody,
S2 – chronić przed dziećmi,
S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie,
S47 – Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 60*C,
R8 – Kontakt z materiałami palnymi może spowodować poż.
SPOSÓB UŻYCIA:
W palenisku należy uzyskać żar o temp. ok. 400*C (nie należy wrzucać na niepalący się opał),
Jeżeli są – należy włączyć wentylatory ciągu oraz przymknąć dolny ciąg,
Wrzucić do komory paleniskowej (w palnik) bez rozrywania saszetki SP Nitrolen w stosunku: jedna sasz.10g na 20 kg opału,
zamknąć drzwiczki od paleniska – w miarę możliwości przymknąć klapę czopuchu aby zmniejszyć do minimum ciąg powietrza,
Pozostawić kocioł w takim stanie na ok. 2-3 minuty,
Następnie doprowadzić kocioł do nominalnych parametrów pracy,
W przypadku stosowania paliw gorszej jakości lub zabrudzonego kotła – należy zwiększyć zalecaną dawkę preparatu dwukrotnie,
Preparat należy stosować w sposób ciągły przez cały sezon grzewczy zachowując proporcję w stosunku do ilości spalonego opału,